Účtovný a mzdový servis.PageRank ikona zdarma


Naša spoločnosť poskytuje kompletný servis externej účtovnej kancelárie.

Obsahom poskytovaných služieb je vedenie účtovnej evidencie v prostredí
licencovaného účtovného  a mzdového softvéru.
Minimálny  paušál  je od  49,- Eur.